TARTALOME

Epidamnus

h ’EpidamnoV, jelentékeny tengeri kereskedő város Illyria egyik félszgietén, az illyriai taulantiusok területén, az adriai tenger partján; ezt a corcyrabeliek anyavárosuk Corinthus támogatása mellett, a corinthusi Phalius gyarmat-telepítő vezérlete alatt Kr. e. 627-ben alapították. Ezen corcyrabeliek és gyarmatvárosuk E. között kitört viszálkodás szolgált közvetlen indító okúl a peloponnesusi háborúra. Thuc. 1, 24 sk. Itt, E.-ban kezdődött a Byzantiumba vezető híres egnatiai út (l. Egnatia). A rómaiak, a kik ezt a várost Kr. e. 229-ben vették főhatóságuk alá, ennek E. nevét, a mely baljóslatúlag damnumra emlékeztetett (Plaut. Men. 2, 1, 42), Dyrrhachiummal cserélték fel; m. Durazzo vagy Dras. Liv. 29, 12. Caes. b. c. 3, 13 skk. Cic. fam. 14, 1, 3. Planc. 41. Brut. 1, 6.

ZS. B.