TARTALOME

Epistrophus

EpistrojoV. – 1. Iphitus fia, a phocisiakat 40 hajón vezette Troja ellen. Il. 2, 517. – 2. Euenus fia, Achilles ölte meg, midőn Troja ostroma alatt Lyrnessus (Mysia) ellen vonult. Il. 2, 692. – 3. Alybéből, a halizonok vezére, kikkel Priamus segítségére sietett. Il. 2, 856. – 4. Amphimnestus atyja; ez utóbbi a sicyoni Clisthenes leánya számtalan kérőinek egyike volt. Hdt. 6, 127.

SCH. A.