TARTALOME

Epulae

epulum, nyilvános lakoma ünnepek, templom-fölszentelések, papok hivatalba lépése, temetés, később császári születésnap alkalmából is (epulae sacrificales, funebres, coenae pontificales stb.), melyeken a gazdag rómaiak rendkívüli fényűzést fejtettek ki s ezért a coenae pontificales, különösen pedig az epulae Saliares gazdagsága közmondásossá vált. Hor. od. 1, 37, 2. 2, 14, 25. Cic. Att. 5, 9. Legnevezetesebb az epulum Iovis, melyet minden év nov. 13-án a pontifexek rendeztek Juppiter, Juno és Minerva tiszteletére; míg a senatorok a Capitoliumon lakomáztak, addig az aedilis a circusban a népet játékokkal mulattatta. Kr. előtt 196-tól kezdve a pontifexek tisztét három epulo (tresviri epulones; Cic. de or. 3, 19, 73. Cic. har. resp. 10) vette át; számuk később hétre (septemviri), Caesar idejében tízre emelkedett. A collegium epulonum intézménye a Kr. u. 4. század végéig fönnállott.

G. J.