TARTALOME

Erinna

Hrinna, híres görög nőköltő, kinek úgy hazája mint élete ideje meglehetősen határozatlan és bizonytalan. Hazájául hol Telust vagy Teost, hol ismét Tenust v. Rhodust emlegetik; életének idejére nézve irányadó, hogy Sappho barátjának és kortársának állítják, mihez képest valószínű, hogy 600-ban virágzott Kr. e. Tény és valamennyi életrajzában egyezőleg fordul elő, hogy fiatalon, alig 19 éves korban halt meg. Művei közül az ókorban legnagyobb hírnévnek örvendett a 300 hexameterből álló, de ez idő szerint elvesztett hlacath (az orsó); írt azonkívül epigrammákat, melyek közül 3 jutott reánk. Ellenben nem tőle, hanem egy Melinno nevű nőköltőtől való az a Roma világhatalmát dicsőítő sapphói óda, melynek szerzőt jelző czíme a következő: Melinnw h mallon ’Hrinnh Lesbia. A szerző sejthetőleg Locrisból való görög nő volt, a ki Pyrrhus királynak, esetleg az első pún háborúnak idejében élt Alsó Italában. V. ö. Welcker, Kleinere Schriften, 2, 145 skk. Bergk. Poëtae Lyrici Graeci,4 3, 141 skk.

L. M.