TARTALOME

Euander

EuandroV, arcadiai király, Troja feldúlása előtt 60 évvel az arcadiai Pallantiumból pelasgus gyarmatot vitt Latiumba s a Palatinus hegyén azon a helyen, a hol később Roma állott, várost alapított, melyet fiáról Pallasról Pallanteumnak (Palantium, Palatium) nevezett el. Ő ismertette meg Latium durva lakóival az írást és a zenét, ő vitte hozzájok Ceres, Neptunus, Hercules és Pan cultusát. Liv. 1, 6. 7. Ov. fast. 1, 471. 5, 99. Dion. Hal. 1, 31–33. Strab. 5, 230. Vergiliusnál (A. 8) fiával Pallasszal együtt mint Aeneas szövetségese szerepel. Romába a hazai herosok (Indigetes) közé számították s oltára volt az Aventinuson. Anyjának Carmentának vagy Carmentisnek, a ki őt Latiumba követte, a róla nevezett porta Carmentalis mellett szentélye volt (Verg. A. 8, 335), a hol januarius 11. és 15-én a Carmentalia ünnepét ülték, mely társnőinek, Porrimának (v. Prorsának, Antevortának) és Postvortának is ünnepe volt.

N. G.