TARTALOME

Eudoxia, Eudocia

Eudoxia, Eudocia. – 1. Arcadius keletrómai császár neje, Bauto frank főnök leánya, Chrysostomus (l. o. 2) fő ellensége, meghalt 404-ben Kr. után. – 2. L. Athenais, 3. – 3. Constantinus X. Ducas keletrómai császár (1059–1067) neje, ki 1071-ben kolostorba vonult. A neki tulajdonított Violarium (iwnia) nevű szótár Nitzsche (Quaestiones Eudocideae, 1868) és Pulch (De Eudociae quod fertur Violario, 1880) kutatásai folytán későbbkori hamisítványnak bizonyult, a mennyiben t. i. azt a renaissance korabeli tudós görög, a cretai származású Constantinus Palaeocappa, ki II. Henrik alatt a párizsi könyvtárakban foglalatoskodott, készítette 1543 táján, megtoldván Suidasból való kivonatait egyéb másunnan való részletekkel. A munka egyedüli kézirat a Parisinus 3057 a 16. századból. Első kiadása Villoisontól, Anecd. Gr. 1, új kiadása Flachtól (1880).

P. V.