TARTALOMA

Abulites

AboulithV, Darius Cudomannus satrapája Susiana tartományában. Midőn Nagy Sándor a perzsák ellen indult, A. fiát küldötte hozzá és önkényt meghódolt; ezért N. Sándor megerősitette méltóságában. Mivel azonban rosszul látta el N. Sándor seregét az indiai hadjáratban, a király őt visszatérte után megölette. Curt. 5, 2, 8. 17. Arr. 3, 16, 9. 7; 4, 1. Diod. Sic, 17, 65, 5. Plut. al. 68, 4. Ctesias, Persica, 63.

P. K.