TARTALOMF

Faustus.

– 1. Britanniai származású, 433 óta Lerinum apátja, később Reji (Riez) püspöke, csaknem a század végéig élt. A semipelagianismus legkiemelkedőbb képviselője Dél Galliában. Munkái: de gratia ll. II, de spiritus sancto ll. II, epistulae, sermones stb. Harmadik levele Claudianus Mamertusszal a lélek anyagtalanságáról való vitát idézte föl. – Ed. Engelbrecht, Vindobonae, 1891 (Corp. script. eccl. lat. 21). Ed. Lütjohann, Berolini, 1887 (Mon. Germ. hit. Auc. ant. VIII), Bergmann, die dogm. Schriften und die Briefe des F. v. R. Dorpat, 1898. A. Koch, der hlg. F. Bischof von Riez, Stuttgart, 1895.

B. F.

2. Byzantinus, FaustoV o buzantinoV, keresztény görög annalista, közelebbről ismeretlen; csak örmény fordításban fenmaradt műve a szent legendák előtérbe léptetésével adja Örményország történetét II. Chosroestől annak Sapor perzsa király és Arcadius keletrómai császár által való felosztásáig. Szövegkiadás fordítással Langloistól, Müller, fragm. hist. Gr. 5. k. 2-ben.

P. V.