TARTALOMF

Fides

az adott szó és eskü megtartásának istennője (384. á., éremkép után), kinek a Capitoliumon hamarább volt temploma, mint Juppiternek; a hagyomány szerint Numa alapította. Liv. 1, 21. A történeti korban temploma Juppiter temploma szomszédságában állott, s állami szerződéseket őriztek benne. Cic. n. d. 2, 23, 61. October 1-én Juppiter, Mars és Quirinus papja födött szekéren (mert a becsületet nem lehet eléggé őrizni) hajtottak fel templomába, s áldozás alatt jobb kezüket (a becsület székhelyét) egész az ujjig fehér szalag borította (hogy t. i. tiszta maradjon). Az istennőt kitárt jobbal és fehér fátyollal ábrázolták; jelvényei búzakalász, gyümölcs, összekulcsolt kezek és gerlicze.

G. J.

384. Fides (éremkép).

384. Fides (éremkép).