TARTALOMF

Frontinus

Sextus Julius, született 40 körül Kr. u .70-ben praetor urbanus (Tac. hist. 4, 39), 75–78-ban Britanniában (Tac. AG.r 17), később Germaniában nagy sikerrel harczolt. Domitianus alatt a nyilvános élettől visszavonulva az irodalomnak élt. Plin. ep. 5, 1. Mart. 10, 58. Nerva alatt 97-ben curator aquarum lett, meghalt 105 körül. Iratai: 1) a földmérésre vonatkozók, de agrorum qualitate és de controversiis libri II; 2) strategematon (strategematicon) libri IV, történeti anekdoták gyűjteménye, melybe sok idegen közbetoldás (interpolatio) csúszott; kiadta Gundermann (1888); 3) liber de aquis (aquae ductibus) urbis Romae, melyet mint a vízvezetékek felügyelője írt s a mely a legfontosabb forrás e téren. Kaidta Bücheler (1858). Teljes kiadások: Keuchen (1661) és Dederich (1855). Elveszett tactikus munkája de re militari, melyet Vegetius használt föl.

N. G.