TARTALOMF

Frumentarii

eredetileg azok a katonák a római seregben, kik a csapatok számára élelemről gondoskodtak, s a következő császárkori feliratban (CIL VI 3340) is még ilyen minőségben szerepel egy frumentarius: missus in legionem II Italicam ad frumentarias res curandas. De idővel általában más teendőket láttak el. Mint a Roma városi feliratokból (CIL VI 3331–3365) kitünik, a frumentarii főleg a germaniai s a Duna vidékén állomásozó legiókból Romába vezényelt katonák (így van köztük a II. segédlegiónak Savariából való katonája is. CIL VI 3336), kiket a császár mint futárokat vagy titkos rendőri szolgálattevőket használt fel. A tartományokban is előfordulnak frumentarii, kik hasonló czélokra a helytartóknak állottak rendelkezésre. Igy a CIL III 3466 felirat, melyben a II. segédlegio egyik frumentariusáról van szó, Ó Budáról származik s ugyancsak egy másik ó budai felirat (CIL III 3524) szerint az I. és II. segédlegiók speculatorainak scolája (szentélye) egy frumentarius gondozása mellett épült föl.

K. BÁ.