TARTALOMF

Fucus

jucoV. – 1. Az algae név alatt ismeretes cryptogram növénynek egy faja, a fucus marinus, melyet a csigákból nyert festék közé kevertek. Hor. ep. 1, 10, 27. od. 3, 5, 27. – 2. Arczfestéket is jelent; az arczfestés Keletről Görögországba és különösen Italiába átszármazott szokás, a mire nézve sok bizonyítékot találunk Plautus, Horatius, Juvenalis és Martialis műveiben. A szemöldököt fekete festékkel kenték be (Juv. 2, 93), az arczot pirosítóval, miniummal (miltoV) vagy egy növény gyökerének nedvével festették; a ránczos bőrt ólommal, cerussával (fimuJoV) simítgatták, sőt még a halántékon és másutt látható finom erecskéket is kékre tudták festeni. Hogy ezek a szinek meg is maradjanak, még hegyibe mézzel vagy viaszszal kenték be. Hor. epod. 12, 10. Mart. 2, 41, 11. 6, 93, 9. Plaut. Most. 1, 3, 118 alatt olvassuk: Vetulae, edentulae, quae vitia corporis fuco occulant.

PR. J.