TARTALOMA

Albunea, Albuna

nympha vagy sibylla, a ki az Anio Tibur melletti hatalmas vízeséseinek mély barlangjaiban lakott (Hor. od. 1, 7, 12. Tibull. 2, 5, 69. Serv. Aen. 7, 82) és jóslatokat mondott. A neki szentelt forrás dögletes kigőzölgést terjesztett (Verg. a. 7, 81 skk.) s azért az Aquae Albulac kénes gyógyforrásaival azonosították, a melyek azonban Tiburtól mintegy 6 km távolságban vannak. A.-t. görögűl Leucotheának fordították, ezt viszont latinúl a Mater Matutával azonosították. Serv. i. h.

F. G.