TARTALOMA

Abydus

AbudoV. – 1. Mysiai város Ázsiában a Hellespontus legkeskenyebb helyén, Sestussal szemben, ma Avido falu mellett lévő romok; már Homerus (Il. 2, 836) is említi, később miletusi gyarmat. Thuc. S, 61. Strab. 13, 590. Itt kelt át a perzsa hadsereg. Hdt. 7, 33 sk. II. Fülöp-macedoniai király 201-ben Kr. e. keményen bánt el a várossal, mely ép úgy, mint Saguntum vitézül állott volt ellen. Pol. 16, 15. Erkölcsi tekintetben hirhedt volt a város. Ismeretes a története Herónak és Leandernek, a ki A.-ban lakott (ezért Abydenus, Ov. her. 19, 1). – 2. Nevezetes város felső Egyptomban, egypt. neve: Abtu, északnyugatra Thebaetől, délre a mai Beljanétől; itt voltak I. Sethus és II. Ramses pompás templomai és Osiris híres sírja, a miért előkelő egyptomiak nagyon szerettek ezen a szent helyen temetkezni. Plut. de Is. 20. A Sethus-templomban találták meg 1864-ben azt a nevezetes ú. n. királytáblát, melyen Menestől kezdve I. Sethusig 76 törvényes fejedelem neve található. 10 km.-nyire északra A.-tól fekszik a régi This, egypt. neve: Teni, ma: el Tineh. a Nomus thinites főhelye, a hagyomány szerint Menesnek szülőföldje, kétségkívül a »nílusvölgyi politikai és vallási életnek forrása és tenyészőhelye«.

K. B.