TARTALOMA

Alcyoneus

AlcuoneuV, mythikus óriás, a ki Heraclest megtámadta, mikor az Geryones nagy gulyáját maga előtt hajtván, a corinthusi szoroson áthaladt. A. egy óriási szikladarabot hajított Heraclesre, először is elhibázta, úgy hogy csak a hős kiséretének ártott (összetört 12 kocsit és 25 embert). Másodszorra Heraclesnek repült a szikla, de akkor a hős buzogányával visszasújtotta és ugyanazon ütéssel A.-t megölte. Schol. Pind. Nem. IV. 25. [43.]. Mások szerint ez a rettenetes küzdelem Phlegyae táján esett meg. A mythus másik alakulása A.-nak vezérszerepet juttat a Gigasok harczában az istenek ellen. Ezen szerepében került bele A. a képzőművészetbe, mely őt a híres pergamusi oltáron szárnyason ábrázolta, a mint Athena hajánál fogvást vonszolja.

L. M.