TARTALOMA

AleipthV

bedörzsölő. – A görögöknél korán szokásba jött a testgyakorlat előtt a testet olajjal bedörzsölni (aleijw) részint, hogy a tagok hajlékonyabbak s sikamlósak legyenek, részint, hogy a túlságos izzadás, s ennek következtében a gyors kimerülés meggátoltassék. A bedörzsölést az a. végezte. Ez gyakran maga a tornamester (paidotribhV, lumnasthV) volt, ki ily módon megismerkedett az ifjak testi szervezetével s mindegyiknek előirhatta a neki legalkalmasabb életrendet és gyakorlatot. – A rómaiaknál az alapitae fürdőszolgák voltak, kik a fürdőzőket frottirozták és bedörzsölték.

M. J.