TARTALOMA

Aletes

AlhthV. – 1. Icariusnak és Periboea nymphának fia, Penelope fitestvére. Apollod. III. 10, 6. – 2. Aegisthus fia, a ki arra a hírre, hogy Orestes Taurisban elveszett, a Mycene felett való uralmat hatalmába kerítette, de a kinek Orestes utóbb vérét vette. Hyginus, fab. 122, [124]. Sorsát Sophocles és Lycophron dramatizálták, az elébbi feldolgozhásnak töredékei a Nauck-féle Fragmenta Tragicorum Graecorum 2. kiadásának 151. skk. lapjain találhatók. – 3. Aeneasnak egyik kiváló utitársa. Verg. Aen. I. 121; IX. 246. – 4. Hippotesnek Heracles dédunokájának fia, a dór lakosságú Corinthusnak törzsökös hőse, a ki az ionokat Creon áruló leányainak segítségével Corinthusból kiűzte és helyökbe új telepeseket vezetett. Paus. II. 4, 3. A monda azonkívül A.-nek tulajdonítja azt a nagy hódító vállalkozást Attica ellenében, a mikor az athenaeiek Codrusnak élete árán vásárolták meg a győzelmet. Raoul-Rochette, Hist. de l’établ. des col. Grequ. III, 27; Duncker, Geshichte des Alterthums, III, 226; Curtius, Griechische Gresch.5 I. 569.

L. M.