TARTALOMH

Harpocratio

Arpocraticn, Valerius, görög rhetor és lexicographus, a Kr. u. 1-ső vagy 2-ik században Alexandriából. Szerzője a csonkítottan ránk maradt lexeiV twn deca rhtorwn czímű munkának, mely igen fontos az attikai törvénykezés ismerete szempontjából, a mennyiben a 10 attikai szónok által említett történeti személyezet és eseményeket valamint a műveikben előforduló törvénykezési kifejezéseket magyarázza, és adatokat szolgáltat az attikai szónoklat történetéhez; de becses adatokat szolgáltat a görög történetre és irodalomra nézve is. Kiadások: Dindorf, Oxonii, 1853. Bekker, Berlin, 1833. Boysen, De Harpocrationis fontibus, Kiel. 1876.

P. V.