TARTALOMH

Hatra

ta ’Atra, ai ’Atrai, déli Mesopotamia egy oázisában levő város, melynek erős falai Trajanus (Kr. u. 117) és Septimius Severis (198) támadásaival daczoltak; akkor a pusztai törzsek fejedelmének székhelye volt; 241-ben I. Sapor perzsa király a várost elfoglalta; most El hadhr néven hatalmas romok 45 km.-nyire Nyugatra a Tigristől. Dio Cass. 68, 31. 74, 11. 75, 10. 80, 3. Amm. Marc. 25, 8, 5. Herodian 3, 1, 299. 3, 175. 177. 183. 185. 198. 243. 253. 308. 818.

P. K.