TARTALOMH

Hephaestio

Hjaistwn. – 1. Amyntas fia, Nagy Sándor barátja, l. Alexander, 7. – 2. Alexandriai metrikus a Kr. u. 2-ik század derekán. Egyebek között írt egy nagy munkát per rwn 48 könyben, melyből azután többféle, kisebb-nagyobb kivonatokat készített. Ránk maradt egy ilyen egy könyvből álló rövid kivonat egceiridion peri muetrwn czímen, melyhez egy, a poetikus compositio különböző fejezeteit tárgyazó, peri poihmatoV czímű záró fejezet csatlakozik kétféle (rövidebb és hoszabb) fogalmazásban. H. metrikája az iskolai oktatás alapját képezte – épen úgy mint Dionysius Thrax grammatikája – miért is sokszorosan commentálták. Ránk maradtak e műre vonatkozólag: 1) régebbi és későbbi időből való, anonym scholionok (a régebbiek értékesebbek, mert még H.-nak eredeti nagy munkájára vonatkoznak), 2) Choeroboscus exegesisének maradványai, 3) egy prolegomena Longinus neve alatt. – Kiadások: peri muetrwn kai poihmatwn, Oxonii, 1810 és 1855. Westphal, Scriptores metrici Graeci-Teubner (szöveg és scholionok). Hoerschelmann, Scholia Hephaestionea altera, Dorpat, 1882. Studemund, Gewrgiou tou Cotroboscou exhgsiV eiV to tou ’HjaistiwnoV egceiridion és Scholia Hephaestionaea Ambrosiana, An. gr.

P. V.