TARTALOMH

Heracleopolis

HracleouV poliV. – 1. ’H. muegalh, az Ó Testamentumban nomus székhely Közép Aegyptusban Arsinoëtól és a Moeris tavától Délkeletre, a Nilus folyó és a József csatorna által képezett szigeten, széke az ichneumon cultusnak; ma Ahnasz. Strab. 17, 789. 809. 812. – 2. ’H. micra vagy Sethroë, város Alsó Aegyptusban Tanis és Pelusium között, helyét m. a Menzaleh tó takarja el.

E. B.