TARTALOMH

Hermeas

ErmeiaV. – 1. Curiumból (Cyprus), kitől Athenaeus öt choliambust őrzött meg, melyet a stoikusok ellen írt. Egy egész könyv iambusa lehetett, mert Athenaeus ec twn iambwn idézi (13, 563D). Bergk. Anth. lyr. 220. – 2. Atarneusból, l. Aristoteles 231. lap.

H. I.

3. Vitázó keresztény theosophus, közelebbről nem ismeretes, de valószinű, hogy az 5-ik század táján élt. Ránk maradt, 10 fejezetes, diasurmoV twn exw jilosojwn czímű munkájában a pogány philosophia ingatag voltát igyekszik kimutatni, de nem az eredeti művek tanulmánya, hanem a szokásos philosophiai compendiumok alapján. Diels, Doxographi Graeci, 259 skk. ll.

P. V.