TARTALOMH

Himera

Imara, ’ImeraV (rokon a ceimarroV, cimaira szóval). – 1. ’Imera, igen jelentékeny város Sicilia északi partján, nem messze Keletre a carthagóiak híres gyarmatvárosától, Panormustól; még Kr. e. 648-ban alapították az euboeai Chalcisból származó zanclebeliek, kikhez később syracusaebeli dór gyarmatosok jöttek s nyelvük így bizonyos keverékét képezte az ión és dór dialectusnak. Thuc. 6, 5. A város története nagyon össze van nőve Agrigentum történetével. A szomszédok zaklatásai elől az agrigentiumi kényurnak Phalarisnak karjaiba vetette magát 560 körül, hiába óvta őket híres szülöttük Stesichorus költő. Sok szenvedés után Terillus kényurasága alá került, kit azonban az agrigentumi Theron elűzött s a várost birtokába vette; az elűzött Terillus a carthagóiakhoz fordult segítségért (Hdt, 7, 165); a görög gyarmatokra amúgy is féltékeny carthagóiak Hamilcar vezérlete alatt nagy sereget küldöttek Himera ellen, de H. az agrigentumi Theron és a syracusaei Gelo segítségével fényes győzedelmet aratva megszabadult 480-ban Kr. e. A görög írók ezt a győzedelmet oly fontosnak tartják a siciliai görögökre, mint az ugyanezen időbeli salamisit az anyaország lakóira. Theron fiának Thrasydaeusnak kemény uralmát a syracusaebeli Gelo segítségével rázták le, mire városuk a szabadabb alkotmány idejében Syracusaevel szövetségben nagy virágzásnak indult (Thuc. 7, 1) mint 466-tól Sicilia átalán. 409-ben azonban Hannibal, Giscon fia, szörnyű boszut állott a 480-ban elesett Hamilcarért; a várost földig lerontotta s háromezer polgárt halálra kínozva feláldozott Hamilcar haláláért. Ezután nem sokára a várostól nem messze Thermae nevű gyarmatot alapítottak a carthagóiak; a lakosok egy része a legyilkolt himerabeliek nejeiből s gyermekeiből állott. Diod. Sic. 13, 59–62. 79. Cic.Verr. 2, 35. Híresek voltak itt a Herculesnek szentelt sósforrások (Jermai ai ’Imeraiai v. twn ’Imeraiwn). A rómaiak alatt jobb dolga volt a városnak, kik neki nagy szabadságot biztosítottak, «quod semper in amicitia fideque mansisset.» Cic. Verr. 2, 37. Az ifjabb Scipio a műkincsek nagy részét, melyet a városbeliektől a carthagóiak elraboltak, nekik visszaadta. A város mai neve Termini. – 2. A város mellett szakadt a tengerbe az északi Himera (’ImeraV) folyócska, mely a Nebrodes montes északnyugati kiágazásából, a Gemelli collesből fakadt s ma Fiume di San Lionardo vagy Fiume Grande név alatt ismeretes. Liv. 24, 6. Strab. 6, 266. – 3. A déli Himera folyó (’ImeraV, ma Fiume Salso sós vizéről) a Nebrodes hegységről déli irányban folyva Gelától Nyugatra ömlik a tengerbe. Ez volt határfolyója a siciliaiak és carthagóiak területének. Az a hit, hogy az északi Himerával egy forásból eredt, tévedés. Diod. Sic. 19, 108. Pol. 7, 4. Liv. 24, 6. Strab. 6, 272.

K. J.