TARTALOMI

Iapyx

Iapux. – 1. A róla elnevezett alsó-italiai földnek törzsökös hőse, a kit azonban más-más hagyomány más helyről és más szülőktől származtatott. Némelyek szerint (Anton. Lib. 31) Lycaon fia, Daunius és Peucetius testvére, a kikkel együtt vezetett gyarmatot Italiába. Mások szerint (serv. Aen. 3, 332. 11, 247) cretai eredetű és Icadius fitestvére (a ki viszont Apollo fia). Végül a legelterjedtebb hagyomány szerint egy cretai asszonynak Daedalustól született fia. Ő vezette azokat a cretaiakat, a kik a Daedalust üldöző Minosszal elébb Siciliába kerültek, majd Minos halála után Alsó Italiába vetődtek és ott uj hazát alapítottak. Strab. 6, 279. 282. Plin. n. h. 3, 11, 16. Solin, 8. Hdt. 7, 170. Athen. 12,522 skk. – 2. L. Szelek, I.

L. M.