TARTALOMI

Ilva

AiJalh, AiJaleia, AiJalia, azaz korom-sziget (így Liv. is 37, 13), m. Elba, sziget a Tuscus tengeren, szemben Populonia várossal, a melyhez tartozott; gazdag vasbányákkal (Verg. A. 10, 174) s északi részén a híres ’ArgwoV limhn (m. Portoferrajo) nevű kikötővel, a hol állítólag már Iason kikötött volt. Apoll. Rhod. 4, 658. Strab. 5, 223 skk.

B. G.