TARTALOMI

Ixion

Ixiwn, a lapithák (máskép phlegyák) királya; Phlegyas (vagy Ares) fia, Pirithous apja. Nagy vétek árán tette magát ismertté. A midőn ugyanis Deioneus, I. feleségének Diának apja, követeli tőle a nászajándékot, I. meghívja magához és egy verembe hajítja, mely telve van tüzes zsarátnokkal. Ez az első gyilkosság rokonok közt, a melyről a hitrege megemlékezik és I.-t olyan nagy bünösnek tekintik, hogy az egy Zeust kivéve sem isten sem ember nem akar rajta megkönyörülni. Zeus megkegyelmez neki, megtisztítja a rokoni vértől, sőt asztalának társául fogadja. De a javíthatatlan (acolastoV) még nem okult; a nectartól ittasan Herára veti buja szemeit és az istenasszonyt birni akarja. Zeus próbára teszi és egy Herához hasonló fellegképet teremt, melyet a vágyától elvakult I. mohón átkarol és vele a Centaurusokat nemzi. Büntetésül az alvilágban egy tüzes kerékre kötik, mely folytonosan forog. Pind. Pyht. 2, 21 skk. Ov. met. 4, 461. Így ábrázolta őt a képzőművészet is, különösen a vázák festői (egy ilyen kép látható Baumeisternél) Denkmäler d. klass. Altertums, 767 l., 821. ábra).

L. M.

errno: 2|errstr: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): No such file or directory|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php|errline: 117|

name: DB_OSZKfw_Exception|message: MySQL_Error(connection): No such file or directory|trace: Array| Stack Trace: #0 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(186): OSZKfw_DB->connect() #1 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(259): OSZKfw_DB->preparedQuery(Array) #2 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(374): OSZKfw_DB->_fetchSpecial('one', Array) #3 /var/www/mek2/oszkfw/application/controllers/ItemController.php(483): OSZKfw_DB->fetchRow('SELECT `status`...', '03410') #4 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(302): ItemController->IndexAction() #5 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(170): OSZKfw_ControllerFront->dispatch('../application') #6 /var/www/mek2/oszkfw/html/index.php(206): OSZKfw_ControllerFront::run('../application') #7 {main}|

errno: 2|errstr: mysqli::prepare(): Couldn't fetch mysqli|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php|errline: 191|

errno: 2|errstr: OSZKfw_DB::preparedQuery(): Couldn't fetch mysqli|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php|errline: 209|

name: DB_OSZKfw_Exception|message: MySQL_Error(stmt): |trace: Array| Stack Trace: #0 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(259): OSZKfw_DB->preparedQuery(Array) #1 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(374): OSZKfw_DB->_fetchSpecial('one', Array) #2 /var/www/mek2/oszkfw/application/controllers/ItemController.php(483): OSZKfw_DB->fetchRow('SELECT `status`...', '03410') #3 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(302): ItemController->IndexAction() #4 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(170): OSZKfw_ControllerFront->dispatch('../application') #5 /var/www/mek2/oszkfw/html/index.php(206): OSZKfw_ControllerFront::run('../application') #6 {main}|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 291|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 291|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 329|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 329|