TARTALOMJ

Juvencus

Gajus Vettius Aquilinius, hispaniai presbyter előkelő családból, aesthetikailag művelt szellem, formai tehetséggel: 330 körül kiadta historia evangelica cz. bibliai eposát 27 + 3384 hexameter négy könyvben), hogy Homerus s Vergilius halhatatlan műveivel szemben egy az igazságon alapuló költeményt adjon. Leírja Jézus életét, rendszerint Matthaeust követve s a szentirás szövegét minél hivebben visszaadva, aránylag egyszerű nyelven, folyékony verseléssel. Egész iskolát alapított. – Irodalom: Ed. F. Arevalus, Romae, 1792. Mignue, Patrol. Lat. 19. Marold, Lipsiae, 1886. Huemer, Vincobonae, 1891 (Corp. script. eccl. Lat. 24). Gebser, de C. V. A. J. vita et scripties Jena, 1827.

B. F.