TARTALOMK

KirioV

az attikai jogban annak a férfiszemélynek a neve, a ki valamely jogtalan vagy korlátolt jogú egyénnek a törvényszék előtt is a jogügyletek terén is képviselője, s vagyonának kezelője. A kiskorúak c.-a az atya vagy a gyám (epitropoV). Az attikai nőknek egész életükben volt c.-uk; először az atya, annak halála után kiskorúságukban a gyám; aztán a legközelebbi atyai rokonok, a rokonsági fok (agcisteia) rendjében (testvér, unokatestvér, stb., nagyatya, nagybátya stb.); ha férjhez ment, az ura, ennek halála után nagykorú fia, vagy, ha a fiú kiskorú volt, ennek gyámja (epiclhoV nőnek férje valószínűleg csak a fiú nagykorúságáig volt a nő c.-a); ha visszatért atyja vagy rokonai házába, ismét a házasság előtti jogviszony vált érvényessé. A nő és c.-a közt való jogviszony ellenőrzésére és az esetleges bűntények megtorlására a grajh cacwsewn volt hivatva (l. KacwsiV, Házasság, Örökösödési jog).

GY. GY.