TARTALOML

Laberii

plebejus származású család. – 1. Lab. Hiera, szabadon bocsátott rabszolga, Brutus és Cassius tanítója a gramatikában. – 2. Q. Lab. Durus, mint tribunus militum esett el Caesar második britanniai hadjárata alkalmával. Caes. b. g, 5, 15. – 3. Decimus Laberius, született 106 körül, meghalt 43-ban Kr. e., mint mimus-költő szerzett magának hírnevet. Noha a lovagrendhez tartozott, Julius Caesar 45-ben arra kényszerítette, hogy mimusait a szinpadon maga adja elő, a mi a polgári jog elvesztésével járt. Suet. Caes. 39. Macrob. sat. 2, 7. 2. E méltatlanságot megható módon panaszolja el Macrobiusnál reánk maradt prologusában. Töredékeit l. Ribbecknél, Comic. Lat. fragm. p. 279.

N. G.