TARTALOML

Lacus.

Igy nevezték a rómaiak a nagy nyilvános víztartókat, melyekbe a vízvezetékek adták a vizet. Romában Agrippa 700 ilyen többé-kevésbbé díszes L.-t létesített. L. volt a neve a szőlő- v. olajpréshez alkalmazott, a kinyomott folyadékot elvezető v. felfogó edénynek is.

F. G.