TARTALOML

Lacydes

LacudhV, Cyrenéből származott. Az uj Academia híve volt és alapítójának Arcesilausnak halála után az iskola élére állott. Pergamumban egy Attalus királytól alapított intézetben, melyet az ő nevéről Lacudeion-nak neveztek, 26 éven át tanított; ez után átadván az iskola vezetését Teleclesnek és Euandernek, Diogenes Laërtius szerint mértéktelen ivás következtében szélhüdésben halt meg, mely adatot Wilamowitz a megbízhatatlan Hermippusnak tulajdonít. Valószínűen ő fejtette ki először irodalmi formában Arcesilaus sceptikus irányát, mert innét megmagyarázható, hogy őt tekintik az uj Academia megalapítójának. Diog. Laërt. 4, 59–61. Cic. acad. 2, 6. tusc. disp. 5, 37.

H. L.