TARTALOML

Laodamia

Laodameia. – 1. Bellerophontes leánya, kit Zeus szerelmére méltatott s a ki ennek folytán Sarpedonnak anyja lett. Aránylag ifju korában magára vonta Artemis haragját, a ki megölte. Hom. Il. 6, 197 skk. Apollod. 3, 1, 1. Serv. Aen. 1, 100. Nonn. Dion. 7, 127. – 2. Acastus leánya, Peleus felesége, l. Protesilaus alatt. – 3. Alcmaeon leánya, Peleus felesége, a a kitől Polydorának anyja lett. Schol. ad Il. 16, 175. – 4. Amyclas leánya, Arcas felesége, Triphylusnak édes anyja. Paus. 10, 9, 3. – 5. Icarius és Asterodia leánya, Penelope leánytestvére. Schol. Hom. Od. 4, 797. – 6. Orestes dajkája, kinek fiáról Aegisthus azt htite, hogy az a kis Orestes, úgy hogy annak helyében meg is ölte.

L. M.