TARTALOML

Laodicea

Laodiceia, gyakran előforduló városnév, melyet különösen I. Seleucus syriai király anyja tiszteletére gyakran adományozott. – 1. L. «a tenger mellett», epi th Jalatth, megerősített és virágzó kikötő- és kereskedő város Felső Syriának termékeny vidékén, Délnyugatra Antiochiától, Cyprusszal átellenben, eredetileg phoeniciai város Ramitha néven, Antonius szabad várossá tette. Septimius Severus alatt provincia székhelye. Cic. fam. 12, 14. Tac. ann. 2, 79. Strab. 16, 749. 751 skk. – 2. L. «a Libanonon», h proV Libniw, Scabiosa néven is, mert a bélpoklosság ott igen uralkodott; az Orontes mellett és a Libanus és Antilibanus közötti völgy északi bejáratánál. Strab. 26, 755. – 3. L. h Katacecaumenh, lycaoniai város, az Euphrateshez vezető kereskedőúton, m. Ladik. Strab. 14, 663. – 4. L. «a Lycuson», proV twn Lucw (a Maeander egy balparti mellékfolyóján), a délnyugati Phrygiában, gazdag síkságon, a Cadmus-hegy északi lejtjén, a rómaiak idejében virágzó kereskedelmi város és közigazgatási kerület székhelye; m. Eszki Hiszár. Strab. 12, 578. 580. 13, 629 sk. Cic. fam. 2, 17. 3, 5. 7 és t. Att. 5, 15 sk. 20 sk. Verr. 1, 30. Tac. ann. 14, 27.

E. B.