TARTALOML

Larinum

a frentanusok városa a Tifernus folyó mellett, később római municipium, jelentékeny, az Adriáig terjedő vidékkel; m. Larino. Lakói Larinates. Caes. b. c. 1, 25. Cic. Cluent. 5, 11.

SZ. IS.