TARTALOML

Lasthenes

LasJenhV, olynthusi polgár. Az olytnhusiaknál Fülöp macedoni király elleni háborújában lovassági parancsnok (ipparcoV)V volt, s szülővárosát Olynthust vezértársával Euthycratesszel egyetértve az ellenségnek Fülöpnek a kezére játszotta Kr. e. 348-ban. Dem. 99. 128. 241. 426. 451. Diod. Sic. 16, 53.

ZS. B.