TARTALOML

Latini coloniarii

1) azon gyarmatok lakói, melyeket a rómaiak a latinus szövetség föloszlása után Latiumból telepítettek; 2) olyan, Italián kívül levő városok lakói, melyeket a rómaiak a latinus coloniák jogaival ajándékoztak meg; ezen intézményt Caracalla szüntette meg.

CS. JÓ.