TARTALOMA

Accensi

Általában tartalékosokat jelent. Servius Tullius alkotmánya szerint valószinüleg azon polgárok, a kiknek nem volt meg az 5. classist illető vagyonuk, 10,000 as. Liv. 1. 43. Cic. r. p. 2, 22. A kiknek közülök 1500 asnál több vagyonuk volt, egészen 10,000 asig, azokat egy külön centuriába számították a tábori seregben, míg a szavazóseregben nem képeztek külön centuriát, hanem a minor censusbeliekkel együtt szavaztak. Elvileg nem volt kimondva, hogy hivatalokra nem választhatók, de tényleg mellőztettek (l. Servius Tullius alkotmányát Servii, 1 alatt). Az a. szó jelentése, úgy látszik több változáson ment át, de valószinüleg katonai jelentősége az eredeti. – 1. A. a katonaságnál a legalsóbb osztálybeli tartalékosok, kiket nem sokra becsültek. Liv. 8, 8: minimae fiduciae manus. Festus s. v. Adscripticii. Ütközet alkalmával a csatarend mögött állottak. Fegyverük a parittya volt (fundae, lapides missiles). Minthogy semmi védőfegyverük sem volt (inermes), velatinak is nevezték, mivel csak a rajtuk levő ruha védte őket. Úgy mint a roraiinak külön zászlójuk volt s csata előtt az ellenséget nyugtalanították, az ütközet alatt pedig a triarii mögött foglaltak állást. A 2. pún háború óta a velitesek kapták az a. szerepét (l. Legio). Az altiszteket (optiones) is a.-nek nevezték. – 2. A polgári életben az a. valamely magasabb hivatalnoknak polgárjoggal biró, bizalmas szolgája. Fizetésüket az a. az aerariumból húzták, de azért nem voltak állami szolgák (l. Apparitor), nem is képeztek ordót, testületet. A consult a lictorokon kívül egy a. is kísérte, hogy a lictorok minden esetben teljes számmal lehessenek. Régibb időben a consult, ha nem voltak nála a fascesek, egy a. kísérte, később minden imeriummal bíró hivatalnokot a lictorokon kívül egy a. is kísért, sőt magánegyéneket is, ha pl. játékokat rendeztek. Gyakran az a. helyettesítette a praecót; a consul általa is összehívathatta a comitia centuriatát. Varr. 1. l. 6, 88. A praetor az a.-szal idéztette meg a feleket s tárgyalás alkalmával ez kiáltotta az órát. Varr. 1. 1. 6, 89. Plin. 7, 60.

H. Ö.