TARTALOML

Leon.

Lewn. – I. Személynév. – 1. Spartai király Kr. e. 600 körül, Leonidasnak a thermopylaei hősnek a nagyatyja. Hdt. 1, 65. 7, 204. – 2. Athenaei előkelő polgár a peloponnesusi háború idején; ott volt azok között, a kik Kr. e. 421-ben a Nicias-féle békeszerződést alájegyezték (Thcu. 5. 19. 24); mint a Samusnál álló hajóhad egyik vezére Kr. e. 411-ben a négyszázas tanács uralma ellen nyilatkozott (Thuc. 8, 73 skk.); Callicratidas őt Cononnal, Alcibidaesnek a vezérségben utódával együtt Mytilenébe zárta; később tizedmagával az Arginusaenál vívott tengeri csatában vezérkedett Kr. e. 406-ban. Xen. Hell. 1, 5, 16. 6, 16. – 3. Byzantiumi születésű, Plato tanítványa; szülővárosának kormányzója volt Kr. e. 340-ben, akkor, midőn ezt a macedoni király Fülöp ostromolta. Az ő közbenjárása folytán fogadták be ott a vele baráti lábon álló Phociont (l. o.), s ugyancsak az ő eszközlésére zárták ki onnan a gyanús jellemű Charest 8l. o. 1). Midőn Fülöp őt honfitársai előtt gyanúba keverte, önkéntes halált halt. Plut. Phoc. 14. Nic. 22. – II. Földrajzi név. – 1. Euboea szigetének dny.-i hegyfoka Eretriától D. felé, m. Sztrongylosz. – 2. Creta szigetének d.-i partján levő hegyfok, m. Kap Lion. – 3. Sicilia k.-i partja mentén levő kis terület, Livius (24, 39) szerint a syracusaei Hexapylum nevű kaputól 5 római mérföldnyire (Thuc. 6, 97 szerint bizonyosan kevésbbé pontosan 6 vagy 7 stadiumnyira); az athenaeiek és rómaiak táborhelye volt akkor, midőn Syracusaet ostromolták.

ZS. B.