TARTALOML

Leotychides

LewtucdhV, az Eurypontidák ifjabb ágának a feje. Midőn I. Cleomenes meg akarta buktatni királyát Demaratust, vele szövetkezett s az ő útján bizonyítványokat szerezvén Demaratus királyvérűsége ellen, el is érte czélját. A bukott király helyébe L. ült 491 körül Kr. e. Hdt. 6, 65. 8, 131. 479-ben az athenaei Xanthippusszal együtt parancsolta volt a Mycalénál győzelmesen harczolt görög hajóhadnak. Hdt. 9, 98 skk. 476-ban az Aleuadák ellen küldetett Thessaliába. Szerencsésen harczolt s módjában lett volna egész Thessaliát meghódítani, de megvesztegettetvén az Aleuadák által, beszüntette a hadműveleteket. A kapott sok ezüst még táborában elárulta. Otthon törvény elé állítatván, a halálos itélet elől Tegeába futott, hol meghalt. A spartaiak száműzték és házát lerombolták. Hdt. 6, 72. Diod. Sic. 11, 34 skk. 48. Paus. 3, 7, 8.

S. L.