TARTALOML

Leptis

LeptiV, két afrikai város neve. – 1. L. Maga, LeptiV h muealh, vagy a Neapolis, régi phoeniciai telep, a Kis és Nagy Syrtis között, a Kinyps vagy Kinyphus által öntözött termékeny síkságon. A belfölddel folytatott kereskedelem csakhamar virágzóvá emelte, de később Carthago elnyomta, majd római gyarmattá lett. Itt született Septimius Severus császár. A libyaiak által 366-ban való feldulatását soha ki nem heverte. Romjai ma Lebda nevet viselnek. Hdt. 4, 175. Strab. 17, 835. Sall. Jug. 19. 77 skk. Tac. hist. 4, 50. ann. 3, 74. – 2. L. Minor, LeptiV h micra, byzanciumi város, a későbbi római Africa provinciában, Hadrumetumtól Nyugatra, szintén phoeniciai gyarmat. Jelentőségét mutatja Livius (34, 62) azon adata, hogy a carthagóiaknak naponkint egy talentum adót fizetett. Caes. b. c. 2, 38.

E. B.