TARTALOML

Lex Aufidia

1) Kr. e. 170-be, egy régi senatus consultum ellenében megengedi afrikai vadak bevitelét circusi játékok czéljára; 2) de ambitu (l. o.), Kr. e. 61-ben Cic. Att. 1, 16, 13.