TARTALOML

Lex Baebia

Kr. e. 180-ban, elrendelte, hogy 6 praetor helyett másodévenként fölváltva csak négyet válasszanak. Liv. 40, 44.