TARTALOML

Lec Caecilia

1) de portoriis seu de vectigalibus, Kr. e. 60-ban, eltörölte Italiában a vámokat (Cic. Att. 2, 16. dio 37, 51); 2) de censura, Kr. e. 52-ben, visszaadta a censoroknak azon jogait, melyektől a lex Clodia de censoria notione (l. o.) megfosztotta őket Dio 40, 57); 3) (Caecilia Pomponia) de urbe augenda, Kr. e. 45-ben, a főváros területének nagyobbítását rendelte el. Cic. Att. 13, 35. Dio 43, 50.