TARTALOML

Lex Canuleja de connubio

Kr. e. 445-ben, megengedte a házasságot patricius és plebejus közt. Liv. 4, 1. 6.