TARTALOML

Leges Corneliae

C. Cornelius Dolabella néptribunus javaslatai s törvényei Kr. előtt 67-ből, 1) de expensa, nem ment kersztül: meg akarta tiltani, hogy római ember pénzt kölcsönözhessen idegen népek követeinek (Asc. p. 51); 2) de ambitu, szintén nem ment keresztül; de enyhébb alakban Acilius és Calpurnius indítványára még azon évben megszavazták (l. Lex Acilia Calpurnia); 3) de solutione a legibus: első szövegezésében a senatust meg akarta fosztani a törvények alól való fölmentés jogától; de csak oly módosítással ment keresztül, hogy a senatus ne menthessen föl senkit a törvények köteléke alól, ha csak 200 senator nincs jelen (Aec. p. 57 sk. Dio 36, 22); 4) de edicto praetorio; a praetorokat az edictumokban kifejezett formák megtartására kötelezte. Asc. p. 58. Dio 36, 23.