TARTALOML

Lex Flaminia

1) agraria, l. Ager publicus; 2) minus solvendi, Kr. e. 217-ben, az uncialis lábat hozta be s elrendelte, hogy az újveretű asból 16 érjen föl 10 régivel; valószínűleg az arany és ezüst pénz verését is szabályozta. Fest. p. 518. Th. Plin. n. h. 33, 3.