TARTALOML

Lex Fulvia

Kr. e. 125-ben polgárjogot akart adni a szövetségeseknek, valamint fölebbező jogot azoknak, a kik a római polgárjogot nem akarták elfogadni. Szavazásra nem került. Val. Max. 9, 5. 1.