TARTALOML

Lex Furia Caninia

Kr. u. 7-ben, megszabta a végrendelettel fölszabadítható rabszolgák számát s száznál többet senkinek sem engedett fölszabadítani. Gaj .1, 42 skk.