TARTALOML

Leges Gabiniae

A. Gabinius néptribunus javaslatára, Kr. e. 67-ben. 1) de bello piratico, elrendelte, hogy a Közép tenger megtisztítása végett a kalózoktól válaszszanak a consularis férfiak közül egy fővezért három évre szóló s nemcsak a tengerre hanem attól 50 római mérföldnyire a szárazföldre is kiterjedő imperiummal (Dio 36, 6. 7, 20. Cic. de imp. Pomp. 17. 19); 2) de versura, megtiltotta, hogy a provincialisok rómaitól pénzt kölcsönözhessenek, a praetoroknak pedig, hogy az ilyen tiltott kölcsönökből keletkező perekben érvényeseknek ismerhessék el a kötelezvényeket (Cic. Att. 5, 21. 12); 3) de senatu legatis dando, elrendelte, hogy a senatus februarius folyamán az idegen követek kihallgatását minden más tárgynak eléje tegye; czélja az volt, hogy a comitia megtartását Martiusra tolja ki, l. Legatus.