TARTALOML

Lex Julia

melyet Kr. e. 90-ben L. Julius Caesar indítványára hoztak, polgárjogot adott a latinus s a többi italiai szövetségeseknek, ha kijelentették, hogy a polgárjogot elfogadják. Cic. Balb. 8, 21.